Orthodontische behandelingen


Vaste apparatuur

Vaste apparatuur, ook gekend als de "blokjes" of "brackets" worden pijnloos op de tanden gekleefd. Vervolgens worden de "blokjes" door middel van een draad met elkaar verbonden en aan de hand van al dan niet gekleurde elastiekjes word de draad op zijn plaats gehouden. Elke 4 à 6 weken vindt er een controle zittijd plaats om de gewenste aanpassingen te kunnen verwezenlijken. 

Lees meer


Buitenbeugel

De buitenbeugel bestaat uit 2 delen: een metalen binnenstuk en een elakstieken nekband. Het metalen binnenstuk zit vast op twee metalen bandjes op de bovenste kiezen en wordt aangespannen adhv een nekband. Door deze tractie worden de kiezen naar achter verschoven.

Lees meer

Chirurgie

Een ortho - chirurgische ingreep is in een aantal gevallen aangewezen:

  • Correctie van de kaakstand
  • Vrijleggen van een ingesloten hoektand

  • Sluiten van een grote interdentaal ruimte

  • Stimuleren van de groei van het middengelaat, correctie van een omgekeerde overbeet 

  • Ruimte creëren in de bovenkaak

Lees meer


Uitneembare apparatuur

De meest gebruikte uitneembare beugels zijn de "activatoren" en de eenvoudige plaatapparaten in boven-of onderkaak. Het eenvoudige plaatapparaat kan actief of passief (retentie) gedragen worden.

Lees meer


Verbredingsapparaat

Wanneer de bovenkaak te smal is, kan het aangewezen zijn om deze te verbreden. Bij kinderen en jongeren kan dit adhv een verbredingsapparaat dat vast zitten in de bovenkaak als dit voor de leeftijd van 15 jaar uitgevoerd wordt. Wanneer de correctie nodig is in het melkgebit wordt er een aangepaste versie van dit apparaat gebruikt.

Lees meer


Vroege orthodontische behandeling

In sommige gevallen is een vroege orthodontische behandeling aangewezen zodat de wisseling van de definitieve tanden of de groei van het gelaat zo goed mogelijk kan verlopen. In dit geval zien we de patiënten graag voor de leeftijd van 9 jaar zodat ze optimaal van de terugbetaling kunnen genieten. 

Lees meer


Aligners: Invisalign

Invisalign is een orthodontische behandeling waarbij er geen blokjes of draden gebruikt worden maar uitneembare transparante aligners (beugels). De behandeling bestaat uit een reeks op maat gemaakte alginers die elke week verwisseld moeten worden. Hierdoor verschuiven de tanden geleidelijk naar het gewenste eindresultaat. Doordat er geen slotjes of draden zijn, treden er minder irritaties op. De aligners zijn comfortabel om dragen en worden uitgenomen om te eten, te drinken of de tanden te poetsen en te flossen.
Voor meer info: www.invisalign.be

Lees meer 

Logopedie 

Orthodontie Deboosere en Logopedie Ann sophie Boulez en Karen Rubbrecht hebben de handen in elkaar geslagen. 
Er is een unieke samenwerking waarbij kinderen en volwassenen met afwijkende mondgewoonten en articulatieproblemen multidisciplinair worden behandeld (OMFT - oromyofunctionele therapie). 

Voor meer info omtrent logopedie: