Vaste apparatuur

Vaste apparatuur, ook gekend als de "blokjes" of "brackets" worden pijnloos op de tanden gekleefd.  Vervolgens worden de "blokjes" door middel van een draad met elkaar verbonden en aan de hand van al dan niet gekleurde elastiekjes word de draad op zijn plaats gehouden. Elke 4 à 6 weken vindt er een controle zittijd plaats om de gewenste aanpassingen te kunnen verwezenlijken. In sommige gevallen is het nodig om een "bandje" rond de achterste kiezen te plaatsen. Hiervoor worden er een aantal dagen voor het plaatsen van de "bandjes" elastiekjes tussen de kiezen geplaatst zodanig dat er wat ruimte ontstaat tussen de kiezen. 

Bij ons worden er 2 soorten "brackets" gebruikt: 

  • Metalen "brackets"
  • Esthetische "brackets" (witte "blokjes")

Deze "brackets" worden soms gecombineerd met andere apparatuur zoals een palatale bar, forsus (pompjes), opbeetplaat,...

Aandachtspunten bij het dragen van een beugel.

  • Een goede mondhygiëne is uiterst belangrijk aangezien anders het risico op tandvlees onstekingen, cariës (gaatjes), verkleuring,... toeneemt.
  • Vermijd hard, taaie en kleverige voedsel of nagelbijten en stylobijten aangezien deze de draden kunnen verplooien waardoor de "blokjes" kunnen loskomen.
  • In geval van pijn kan je altijd wat was gebruiken om de "blokjes" minder ruw te maken.
  • Om de behandeling vlot te laten verlopen is het belangrijk om de instructies van de orthodontist op te volgen. Tijdens de behandeling zal er gevraagd worden om elastiekjes te dragen. Aangezien deze op verschillende manieren gedragen kunnen worden, is het belangrijk om tijdens de controle zittijd goed op te letten. Het niet opvolgen van de instructies of slordig dragen van de elastieken zal de behandeling noodeloos verlengen of zelfs zorgen dat het gewenste eindresultaat niet bereikt kan worden.
  • Respecteer de gemaakte afspraken: U komt elke 4 à 6 weken op controle, tenzij anders afgesproken. De afspraken zullen, omdat ruim 90% van onze patiёnten schoolgaand is, vaak onder schooltijd vallen. Een geldig afwezigheidsattest zal telkens meegegeven worden. Wanneer u niet kan komen, verwittig dan tijdig (minstens 24u vooraf). Indien de afspraak niet (tijdig) is geannuleerd, kunnen - behoudens overmacht - de volledige kosten van het consult in rekening gebracht worden.
  • De patiënt moet zesmaandelijkse gebitscontrole bij de eigen tandarts nakomen om eventuele gaatjes tijdig op te sporen. Deze controle gebeurt dus niet door de orthodontist.
  • Sporten met een beugel is zeker mogelijk. Contactsporten als rugby, karate, judo en worstelen vereisen wel extra voorzichtigheid.

               Voor meer info: www.bbno.be