Chirurgie

Een orthognathische ingreep is in een aantal gevallen aangewezen:

 • Correctie van de kaakstand

  In sommige gevallen is het verschil in kaakstand van de boven - en onderkaak te groot. Als er geen groei meer te verwachten is, kan een ortho-chirurgische ingreep een oplossing bieden zowel bij jongeren als volwassenen. De tanden worden eerst correct gepositioneerd in de kaken. Eens de voorbereiding goed is, word je doorverwezen naar de kaakchirurg voor de ingreep. De kaakoperatie gebeurd steeds aan de binnenkant en laat dus geen littekens na op het gelaat. Onderstaande links tonen hoe de kaakoperaties verlopen:

  Verplaatsing onderkaak:  https://www.youtube.com/watch?v=C2Qg6kvbv8g
  Verbreding bovenkaak:  https://www.youtube.com/watch?v=o7dw1oXaPWE
  Verplaatsing bovenkaak: https://www.youtube.com/watch?v=bjUORqSgvpI<b

 • Vrijleggen van een ingesloten hoektand

  Soms kan een tand niet doorbreken omdat hij vast zit in het verhemelte. Om de tand zichtbaar te maken, is een chirurgische ingreep nodig. Aan de hand van orthodontie wordt de tand op de juiste plaats gebracht. 

 • Sluiten van een grote interdentaal ruimte

  Wanneer je een tand mist door een val, vroegtijdige verwijdering of nooit is aangelegd kan er een grote ruimte ontstaan tussen de tanden. Orthodontische bot ankers kunnen dan gebruikt worden om de tanden te laten opschuiven en de ruimte te sluiten. 

 • Stimuleren van de groei van het middengelaat, correctie van een omgekeerde overbeet 

  Patiënten waarbij de onderkaak te veel door groeit kunnen orthdontische bot ankers  gebruikt worden om de groei van het middengelaat te stimuleren en de omgekeerde overbeet te corrigeren. Het is belangrijk dat deze behandeling op jonge leeftijd (10-11 jaar) gestart wordt aangezien anders de groei spurt niet meer kan beïnvloedt worden. Later zal orthodontie bijkomend nodig zijn voor correctie van de individuele tandstand.

 • Ruimte creëren in de bovenkaak

  Orthodontische bot schroeven kunnen gebruikt worden om ruimte te creëren in de bovenkaak. Het werkt als hetzelfde principe als een buitenbeugel. Het verschil met de buitenbeugel is dat de tanden in de bovenkaak naar achter worden verplaatst adhv een elastiek die verbonden is met het bot anker.  Hierdoor is  het niet zichtbaar buiten de mond.