Behandelingsverloop


Stap 1: Eerste Consult

Tijdens deze eerste afspraak wordt er door de orthodontist een eerste diagnose vastgesteld. Er wordt gekeken of een behandeling nodig is en wanneer deze zou kunnen starten.

Deze afspraak kan zowel met als zonder doorverwijzing van de tandarts gemaakt worden.

Jonge patiënten, die nood hebben aan een vroege orthodontische behandeling, zien we graag voor de leeftijd van 9 jaar. Op deze manier kunnen ze optimaal genieten van de terugbetaling.

Stap 2: Documentatie 

Om exact te weten welke behandeling voor u nodig is, is een uitgebreid onderzoek noodzakelijk. 
Bij deze afspraak worden volgende gegevens verzameld: 

- Mondfoto's 
- Gezichtsfoto's 
- Röntgenfoto's 
- Gebitsafdrukken

Stap 3: Behandelplan op maat 

Aan de hand van de documentatie stellen wij een persoonlijk behandelplan op dat tijdens deze zittijd uitgebreid met u wordt besproken. We bespreken welke beugel(s) er aangewezen zijn, de voor- en nadelen en eventuele alternatieven. Tevens worden de kosten besproken en de nodige formulieren* meegegeven. 

* De voorwaarde om te genieten van tegemoetkoming van het ziekenfonds is dat het ingevulde formulier 'Kennisgeving orthodontie' voor de 15e verjaardag wordt ingediend bij de mutualiteit en dat de behandeling gestart wordt binnen de 24 kalendermaanden na ontvangst van de goedkeuring. Indien er een kennisgeving 'ten bewarende titel' wordt uitgeschreven door de orthodontist dient dit ook voor de 15e verjaardag aan de mutualiteit bezorgd te worden. In dit geval kan de behandeling op een later tijdstip dan 24 kalendermaanden na goedkeuring gestart worden. 

Stap 4: Start van de behandeling

Wanneer u akkoord gaat met de voorgestelde behandeling worden de nodige afspraken gegeven voor het plaatsen van de apparatuur. 

Afhankelijk van het type van behandeling wordt er voorafgaand een afdruk genomen voor het vervaardigen van de apparatuur of worden er elastiekjes tussen de kiezen geplaatst om ruimte te maken voor het plaatsen van de apparatuur. 

Een orthodontische behandeling duurt gemiddeld 18 tot 24 controle zittijden. De duurtijd wordt mede bepaald door de aard van de afwijking, de medewerking en het nakomen van de gemaakte afspraken. Om de 4 à 6 weken komt u langs voor activatie en aanpassingen aan de apparatuur. Soms wordt een behandeling tijdelijk onderbroken omwille van de tandwisseling of om de stabiliteit te garanderen.

Stap 5: Retentiefase 

Tijdens deze periode wordt er apparatuur gebruikt om het bereikte resultaat vast te houden.

Vaste retentieapparatuur bestaat uit een draadje dat vast zitten aan de achterzijde van de voorste tanden in de onder- en/of boventandboog. Bij afwezigheid van complicaties wordt de vaste retentieapparatuur zolang mogelijk ter plaatse gehouden. In geval de retentie draad loskomt, gelieve het ter plaatse te laten en telefonisch een afspraak te maken zodat we deze kunnen herkleven. In het geval de draad volledig losgekomen is, hou deze dan bij en breng hem mee op jouw afspraak.

Uitneembare apparatuur bestaat uit een retentieplaatje in de bovenkaak of een doorzichtig beugeltje dat past over de onder en/of boventandenboog. Dit wordt al dan niet gecombineerd met vaste retentieapparatuur.

Na het plaatsen van de retentieapparatuur kom je na 1en 6 maanden nog eens terug op controle. Vervolgens na een jaar zodanig dat de apparatuur en doorbraak van de wijsheidstanden opgevolgd kan worden.