Privacy verklaring 


WAT IS GDPR?

General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die afdwingbaar is van 25 mei 2018 heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren, te beschermen en te beveiligen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw orthodontist verzamelt, bewaart en verwerkt in het kader van gezondheidszorg en administratie (mutualiteiten, RIZIV, doorverwijzing, dentaal labo's, vastleggen van afspraken.....) uw persoonlijke gegevens.
Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden door de daar toe bevoegde personen binnen de praktijk en voor administratieve doeleinden buiten deze praktijk.
De gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden in het kader van tandheelkundige zorgen en doeleinden waarvoor ze bijgehouden worden. Het is mogelijk dat de gegevens gedeeld worden met derde partijen als hiervoor gerechtigde redenen bestaan.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Uw orthodontist verzekert de patiënten dat alle nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de persoonsgegeven maximaal te beschermen en er op toe te zien dat de bescherming gewaarborgd blijft. Met de partijen waarmee gegevens worden gedeeld is een verwerkingsovereenkomst afgesloten die de veiligheid van de gegevens waarborgt. De bewaartijd van de gegevens zijn conform de GDPR wetgeving.

RECHTEN PATIËNT

Patiënten kunnen ten allen tijde vragen om hun gegevens in te kijken, te wijzigen of stoppen, door te geven of te schrappen indien daar een gegronde reden voor is en voor zover er geen conflicterende rechten of belangen zijn.

VRAGEN?

Een uitgebreide versie van deze privacyverklaring kan u inkijken bij de balie van de praktijk en voor verdere vragen kan u steeds terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke.