Algemene praktijkinformatie:

Naam en Voornaam: Deboosere Eline
Bijzondere Beroepstitel: Tandarts - specialist in de orthodontie
RIZIV-nummer: 3-10040-69-007
Ondernemingsnummer: BE 06919 957 23
Rechtsvorm: BV
Adres maatschappelijke zetel: Steltlopersstraat 31 9000 Gent
Praktijkadres: Dullaert 51 - 9900 Eeklo
Telefoonnummer: 09/377 48 82
Website: www.orthodontie-deboosere.be
E-mailadres: orthodontie-deboosere@telenet.be
(Enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Amma
Honorariumtransparantie: De tandarts is niet geconventioneerd

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

  • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
  • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
  • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)